Καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων

ΓΕΝΙΚΟΣ

Πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα καθαρισμού και συμπεριλαμβάνει το σύνολο εργασιών και ενεργειών με σκοπό την δημιουργία συνθηκών υγιεινής, λειτουργικότητας και εμφάνισης. Ο χώρος παραδίδεται έτοιμος προς χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρέχεται συστηματική , επιμελημένη και συνεπή εργασία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμόρφωσης, δομής και λειτουργίας του εργασιακού σας χώρου.
Για την σωστή εκτίμηση του χώρου σας, επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσωπική επίσκεψη από επόπτη της “ Professional Cleaning ” χωρίς καμία επιβάρυνση.